상세 컨텐츠

본문 제목

เคาะแล้ว!อายุ18-49ฉีดวัคซีน26ส.ค.-30ก.ย...ผีน้อยไม่ต้องจอง

Covid-19

by เลเบอร์ นิวส์ 2021. 7. 30. 20:13

본문

반응형

ผู้ที่มีอายุ 18-49 ปี (เกิดวันที่ 1 มกราคม 2515 - 31 ธันวาคม 2546) จะได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกวันที่ 26 สิงหาคม 2021 รวมไปถึงผู้พิการ ผู้ที่ทำงานบนเรือ และต่างชาติไม่มีวีซ่าด้วย อย่างไรก็ตามจะมีบางพื้นที่ ที่จะเริ่มฉีดได้ตั้งแต่วันที่ 17 เป็นต้นไป

หากเสร็จสิ้นการฉีดวัคซีนในเดือนสิงหาคมและกันยายน จำนวนการฉีดวัคซีนเข็มแรกของประชากรทั้งหมด จะอยู่ที่ประมาณ 36 ล้านคน หรือคิดเป็น 70%

แผนดำเนินการ
- ภายในเดือนกันยายน ฉีดวัคซีนเข็มแรก 70 % ของประชากรทั้งหมด
- ผู้ที่มีอายุ 18-49 ปี และผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีน
- แก้ไขจุดบอดเพื่อให้ได้รับวัคซีนครบทุกคน
- กำหนดเป้าหมายผู้สูงอายุที่จะรับวัคซีน เพื่อลดการเจ็บป่วยรุนแรงจากผลข้างเคียงหรือเสียชีวิต
- ปรับปรุงระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีน


>>จำนวนกลุ่มอายุ 18-49 ปี
อายุ 18-29 ปี จำนวน 6,191,051 คน
อายุ 30-39 ปี จำนวน 5,199,482 คน
อายุ 40-49 ปี จำนวน 6,382,657 คน

>>วัคซีน mRNA เช่น ไฟเซอร์ และโมเดอร์นา
9 สิงหาคม - 18 สิงหาคม 2021 ลงทะเบียนจอง
26 สิงหาคม - 30 กันยายน 2021 ฉีดวัคซีน
19-21 สิงหาคม 2021 ลงทะเบียนจองเพิ่มเติมตามกลุ่มอายุ 
22 สิงหาคม - 17 กันยายน 2021 เพิ่มเติมและแก้ไขการจอง

>>ในกลุ่มอายุนี้ มีกลุ่มเสี่ยงประมาณ 2 ล้านคน ที่จะได้รับวัคซีนก่อน เช่น ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะโนเรบัง ร้านอินเตอร์เนต ผู้พิการ พนักงานต่างชาติ นักเรียนนักศึกษาต่างชาติ พนักงานขับรถ พนักงานส่งสินค้า พนักงานทำความสะอาดเก็บขยะ ครูอาจารย์ ฯลฯ
3 สิงหาคม 2021 ลงทะเบียนจอง สำหรับโซล อินชอน คย็องกี
4 สิงหาคม 2021 ลงทะเบียนจอง สำหรับต่างจังหวัด
5 - 6 สิงหาคม 2021 เพิ่มเติม
17 สิงหาคม - 11 กันยายน 2021 ฉีดวัคซีน

>>ผู้พิการและเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ดูแลผู้พิการ
5 สิงหาคม 2021 ลงทะเบียนจอง
26 สิงหาคม 2021 จำนวน 296,000 คน ฉีดวัคซีน


>> บางกรณีที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสำหรับโรคร้ายแรง หรือต้องไปสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาบ่อยครั้ง ให้สถาบันการแพทย์นั้นๆเป็นผู้ตัดสินใจให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลรับวัคซีนที่โรงพยาบาลได้ ซึ่งจะได้รับวัคซีน mRNA เช่นกัน

>>ลูกเรือที่อยู่บนเรือซึ่งเป็นสถานที่ปิด จำนวนประมาณ 10,000 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนในเดือนสิงหาคม โดยที่ไม่ต้องจองล่วงหน้า แสดงเอกสารที่ศูนย์ฉีดวัคซีนได้ที่ ปูซาน อินชอน บอซู และมกโพ วัคซีนที่จะได้รับคือ วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson & Johnson) เนื่องจากใช้เวลาในการเดินทางบนเรือนาน ยากที่จะกลับประเทศตามกำหนด จึงตัดสินใจให้ฉีดวัคซีนที่จบได้ในโดสเดียวเป็นหลัก แต่ก็อาจจะมีmRNA เสริมบ้างในบางกรณี

>>ต่างชาติไม่มีวีซ่า และคนเกาหลีที่ไม่มีบัตรประชาชน(คนไร้บ้าน) ก็จะได้รับวัคซีนวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson & Johnson) เป็นหลักเช่นกัน เนื่องจากติดตามให้มาฉีดเข็มสองได้ยาก สามารถเข้าไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนได้เลยโดยที่ไม่ต้องจอง แต่ก็อาจจะมีmRNAบ้างตามสถานการณ์

>>เจ้าหน้าที่ใหม่ที่เพิ่งเข้าทำงานที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 60 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน จะได้รับวัคซีนก่อน

หลังจากเสร็จสิ้นการฉีดวัคซีนเข็มแรกในไตรมาสที่สาม สำหรับ 36 ล้านคน ไตรมาสที่สี่ จะเปิดให้ฉีดวัคซีนอีกครั้งสำหรับผู้ที่ยังตกหล่นไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก

นอกจากนี้ สตรีมีครรภ์และเด็ก จะให้ได้รับวัคซีนในไตรมาสที่สี่ และจะมีการทบทวนเรื่องการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในไตรมาสนี้

ผู้อำนวยการกรมควบคุมโรค นาย จอง อึนคย็อง กล่าวว่า "เราจะทำทุกทางเท่าที่ทำได้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ขอให้ทุกคนร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อฟื้นฟูชีวิตประจำวันของเราด้วยกัน โดยเราจะอยู่ภาวะที่มีภูมิคุ้มกันทั้งกลุ่มในเดือนพฤศจิกายนนี้"

สอบถามเพิ่มเติม กดลิงค์ด้านล่างได้เลย😘

ไลน์ https://page.line.me/laborfriends

กลุ่มเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/groups/laborfriends.th

반응형

MORE LIST

댓글 영역